Liên Hệ

Liên hệ để biết thêm chi tiết:
www.giaoducthongthai.com
Email: giaoducthongthai@gmail.com
             
Đ/C: 86A QL51 - KP. Bình Dương - P. Long Bình Tân - Biên Hoà - ĐN


Trung tâm Giáo Dục Thông Thái có các lớp nghiệp vụ nghề nghiệp và đào tạo nguồn nhân sự thực tế cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... thường xuyên tuyển sinh và khai giảng hàng tháng. 
GIÁO DỤC THÔNG THÁIĐặc biệt Giáo Dục Thông Thái tư vấn miễn phí về thông tin các trường Cao Đẳng - Đại Học trong cả nước phù hợp với nguyện vọng của các em học sinh và phụ huynh !

Liên hệ để biết thêm chi tiết:
www.giaoducthongthai.com
Email: giaoducthongthai@gmail.com
Đ/C: 86A QL51 - KP. Bình Dương - P. Long Bình Tân - Biên Hoà - ĐN


No comments

Powered by Blogger.