Tuyển sinh lớp nghiệp vụ luật sư tại Biên Hòa, Đồng Nai


Thông báo tuyển sinh lớp nghiệp vụ luật sư tại Đồng Nai
Đoàn Luật sư Đồng Nai đã xin được phép mở lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư tại Biên Hòa, Đồng Nai.
lớp học nghề luật sư
Lớp nghiệp vụ nghề luật sư

Lớp đạo tạo nghiệp vụ luật sư tại Biên Hòa, Đồng Nai sẽ học trong thời gian 12 tháng, sau khi học học viên sẽ tập sự 12 tháng.
- Đối tượng tuyển sinh: cử nhân luật (các loại hình đào tạo).
- Thời gian học vào buổi tối thứ 6, ngày thứ bảy và ngày chủ nhật.
- Học phí theo quy định của Bộ tư pháp.

No comments

Powered by Blogger.