Thống báo lớp nghiệp vụ nghề luật sư tại Bình Thuận

Đoàn luật sư  Đồng Nai đã xin được phép mở lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư, do vậy thông báo đến các bạn có nhu cầu học nghiệp vụ luật sư tại Bình Thuận có thể đến Biên Hòa, Đồng Nai để đăng ký học.
học nghiệp vụ nghề luật sư bình thuận
Học nghiệp vụ nghề luật sư

Lớp đạo tạo nghiệp vụ luật sư Bình Thuận sẽ học trong thời gian 12 tháng, sau khi học học viên sẽ tập sự 12 tháng.
- Đối tượng tuyển sinh: cử nhân luật (các loại hình đào tạo).
- Thời gian học vào buổi tối thứ 6, ngày thứ bảy và ngày chủ nhật.
- Địa điểm học tại Biên Hòa, Đồng Nai
- Học phí theo quy định của Bộ tư pháp.


No comments

Powered by Blogger.