Tuyển sinh lớp nghiệp vụ luật sư tại Tây Ninh

Đoàn luật sư  Đồng Nai đã xin được phép mở lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư, do vậy thông báo đến các bạn có nhu cầu học nghiệp vụ luật sư tại Tây Ninh có thể đến Biên Hòa, Đồng Nai để đăng ký học.
lớp học nghiệp vụ luật sư tây ninh
Học nghiệp vụ luật sư

Lớp đạo tạo nghiệp vụ luật sư Tây Ninh sẽ học trong thời gian 12 tháng, sau khi học học viên sẽ tập sự 12 tháng.
- Đối tượng tuyển sinh: cử nhân luật (các loại hình đào tạo).
- Thời gian học vào buổi tối thứ 6, ngày thứ bảy và ngày chủ nhật.
- Địa điểm học tại Biên Hòa, Đồng Nai
- Học phí theo quy định của Bộ tư pháp.


No comments

Powered by Blogger.