Tuyển sinh lớp liên thông đại học ngành Quản trị văn phòng - Văn thư lưu trữ; ngành Luật và Lớp đại học tại chức, vừa học vừa làm


Trung Tâm Giáo dục Thông Thái liên kết với các Trường Đại học Luật; Đại học Trà Vinh; Đại học sư phạm để mở các lớp liên thông đại học ngành Quản trị văn phòng - Văn thư lưu trữ; ngành Luật và Lớp đại học tại chức, vừa học vừa làm.
lien thong dai hoc - hoc tai chuc
Liên thông đại học - học tại chức
Các ngành tuyển sinh gồm:


1. Ngành Luật (hệ đại học): Tuyển sinh liên thông ngành luật; tại chức và vừa học vừa làm.
- Nếu học viên đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành thì học 2 - 2,5 năm.
* Danh mục các ngành được liên thông đại học: xem tại đây 


- Nếu học viên tốt nghiệp THPT thì học 4 năm.
- Thời gian học: Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.
- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.


2. Ngành giáo dục mầm non: (liên thông đại học; tại chức và vừa học vừa làm ngành giáo dục mầm non)
- Nếu học viên đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành thì học 2 - 2,5 năm.

- Nếu học viên tốt nghiệp THPT thì học 4 năm.

3. Ngành kế toán: (liên thông đại học; tại chức và vừa học vừa làm ngành kế toán). Có đào tạo thêm chứng chỉ kế toán trưởng.
- Nếu học viên đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành thì học 2 - 2,5 năm.

- Nếu học viên tốt nghiệp THPT thì học 4 năm.

- Nếu học viên đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành thì học 2 - 2,5 năm.


- Nếu học viên tốt nghiệp THPT thì học 4 năm.
5. Điều dưỡng: (liên thông đại học; học tại chức và vừa học vừa làm ngành Điều dưỡng).
- Nếu học viên đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành thì học 2 - 2,5 năm.
- Nếu học viên tốt nghiệp THPT thì học 4 năm.


6. Ngành Thú y: (liên thông đại học; học tại chức; và vừa học vừa làm ngành Thúy Y).
- Nếu học viên đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành thì học 2 - 2,5 năm.


- Nếu học viên tốt nghiệp THPT thì học 4 năm.
7. Ngành công nghệ kỹ thuật điện - điện tử. (liên thông đại học; tại chức và vừa học vừa làm ngành công nghệ kỹ thuật điện - điện tử)
- Nếu học viên đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành thì học 2 - 2,5 năm.


- Nếu học viên tốt nghiệp THPT thì học 4 năm.
8. Ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng: (liên thông đại học; tại chức và vừa học vừa làm ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng.
- Nếu học viên đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành thì học 2 - 2,5 năm.


- Nếu học viên tốt nghiệp THPT thì học 4 năm.
9. Ngành ngôn ngữ Anh: (liên thông đại học; tại chức và vừa học vừa làm ngành ngôn ngữ anh).
- Nếu học viên đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành thì học 2 - 2,5 năm.

- Nếu học viên tốt nghiệp THPT thì học 4 năm.
1 comment:

  1. Namely, although comparatively young, the gambling business is creating quickly. It is much more difficult, bearing in mind that present technological advances measure successes in the world of on line casino games. We could say the providers’ universe is less Utopia and extra like a Survivor-type reality show. If you're be} new to using on-line slot casinos, you need to} positive 점보카지노 that|be positive that} you get your welcome bonus appropriately.

    ReplyDelete

Powered by Blogger.