Tuyển sinh lớp liên thông đại học ngành Quản trị văn phòng - Văn thư lưu trữ; ngành Luật và Lớp đại học tại chức, vừa học vừa làm


Trung Tâm Giáo dục Thông Thái liên kết với các Trường Đại học Luật; Đại học Trà Vinh; Đại học sư phạm để mở các lớp liên thông đại học ngành Quản trị văn phòng - Văn thư lưu trữ; ngành Luật và Lớp đại học tại chức, vừa học vừa làm.
lien thong dai hoc - hoc tai chuc
Liên thông đại học - học tại chức
Các ngành tuyển sinh gồm:


1. Ngành Luật (hệ đại học): Tuyển sinh liên thông ngành luật; tại chức và vừa học vừa làm.
- Nếu học viên đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành thì học 2 - 2,5 năm.
* Danh mục các ngành được liên thông đại học: xem tại đây 


- Nếu học viên tốt nghiệp THPT thì học 4 năm.
- Thời gian học: Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.
- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.


2. Ngành giáo dục mầm non: (liên thông đại học; tại chức và vừa học vừa làm ngành giáo dục mầm non)
- Nếu học viên đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành thì học 2 - 2,5 năm.

- Nếu học viên tốt nghiệp THPT thì học 4 năm.

3. Ngành kế toán: (liên thông đại học; tại chức và vừa học vừa làm ngành kế toán). Có đào tạo thêm chứng chỉ kế toán trưởng.
- Nếu học viên đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành thì học 2 - 2,5 năm.

- Nếu học viên tốt nghiệp THPT thì học 4 năm.

- Nếu học viên đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành thì học 2 - 2,5 năm.


- Nếu học viên tốt nghiệp THPT thì học 4 năm.
5. Điều dưỡng: (liên thông đại học; học tại chức và vừa học vừa làm ngành Điều dưỡng).
- Nếu học viên đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành thì học 2 - 2,5 năm.
- Nếu học viên tốt nghiệp THPT thì học 4 năm.


6. Ngành Thú y: (liên thông đại học; học tại chức; và vừa học vừa làm ngành Thúy Y).
- Nếu học viên đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành thì học 2 - 2,5 năm.


- Nếu học viên tốt nghiệp THPT thì học 4 năm.
7. Ngành công nghệ kỹ thuật điện - điện tử. (liên thông đại học; tại chức và vừa học vừa làm ngành công nghệ kỹ thuật điện - điện tử)
- Nếu học viên đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành thì học 2 - 2,5 năm.


- Nếu học viên tốt nghiệp THPT thì học 4 năm.
8. Ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng: (liên thông đại học; tại chức và vừa học vừa làm ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng.
- Nếu học viên đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành thì học 2 - 2,5 năm.


- Nếu học viên tốt nghiệp THPT thì học 4 năm.
9. Ngành ngôn ngữ Anh: (liên thông đại học; tại chức và vừa học vừa làm ngành ngôn ngữ anh).
- Nếu học viên đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành thì học 2 - 2,5 năm.

- Nếu học viên tốt nghiệp THPT thì học 4 năm.
No comments

Powered by Blogger.