Tuyển sinh lớp liên thông đại học ngành Quản trị văn phòng - Văn thư lưu trữ; ngành Luật và Lớp đại học tại chức, vừa học vừa làm

Trung Tâm Giáo dục Thông Thái liên kết với các Trường Đại học Luật; Đại học Trà Vinh; Đại học sư phạm để mở các lớp liên thông đại học ngành Quản trị văn phòng - Văn thư lưu trữ; ngành Luật và Lớp đại học tại chức, vừa học vừa làm.
Các ngành tuyển sinh gồm:

1. Ngành Luật (hệ đại học): Tuyển sinh liên thông; tại chức và vừa học vừa làm.
- Nếu học viên đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành thì học 2 - 2,5 năm.
* Danh mục các ngành được liên thông đại học: xem tại đây => https://drive.google.com/file/d/0B2H-BoiKaMQrdU54VEw3aUtlalU/view?usp=sharing
- Nếu học viên tốt nghiệp THPT thì học 4 năm.
- Thời gian học: Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.
- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

2. Ngành giáo dục mầm non: (liên thông đại học; tại chức và vừa học vừa làm ngành giáo dục mầm non)
- Nếu học viên đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành thì học 2 - 2,5 năm.
* Danh mục các ngành được liên thông đại học: xem tại đây => https://drive.google.com/file/d/0B2H-BoiKaMQrdU54VEw3aUtlalU/view?usp=sharing
- Nếu học viên tốt nghiệp THPT thì học 4 năm.
3. Ngành kế toán: (liên thông đại học; tại chức và vừa học vừa làm ngành kế toán). Có đào tạo thêm chứng chỉ kế toán trưởng.
- Nếu học viên đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành thì học 2 - 2,5 năm.
* Danh mục các ngành được liên thông đại học: xem tại đây => https://drive.google.com/file/d/0B2H-BoiKaMQrdU54VEw3aUtlalU/view?usp=sharing
- Nếu học viên tốt nghiệp THPT thì học 4 năm.
4. Quản trị văn phòng: (liên thông đại học; tại chức và vừa học vừa làm ngành Quản trị văn phòng-văn thư lưu trữ).
- Nếu học viên đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành thì học 2 - 2,5 năm.
* Danh mục các ngành được liên thông đại học: xem tại đây => https://drive.google.com/file/d/0B2H-BoiKaMQrdU54VEw3aUtlalU/view?usp=sharing
- Nếu học viên tốt nghiệp THPT thì học 4 năm.
5. Điều dưỡng: (liên thông đại học; học tại chức và vừa học vừa làm ngành Điều dưỡng).
- Nếu học viên đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành thì học 2 - 2,5 năm.
- Nếu học viên tốt nghiệp THPT thì học 4 năm.
* Danh mục các ngành được liên thông đại học: xem tại đây => https://drive.google.com/file/d/0B2H-BoiKaMQrdU54VEw3aUtlalU/view?usp=sharing
- Nếu học viên tốt nghiệp THPT thì học 4 năm.
6. Ngành Thú y: (liên thông đại học; học tại chức; và vừa học vừa làm ngành Thúy Y).
- Nếu học viên đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành thì học 2 - 2,5 năm.
* Danh mục các ngành được liên thông đại học: xem tại đây => https://drive.google.com/file/d/0B2H-BoiKaMQrdU54VEw3aUtlalU/view?usp=sharing
- Nếu học viên tốt nghiệp THPT thì học 4 năm.
7. Ngành công nghệ kỹ thuật điện - điện tử. (liên thông đại học; tại chức và vừa học vừa làm ngành công nghệ kỹ thuật điện - điện tử)
- Nếu học viên đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành thì học 2 - 2,5 năm.
* Danh mục các ngành được liên thông đại học: xem tại đây => https://drive.google.com/file/d/0B2H-BoiKaMQrdU54VEw3aUtlalU/view?usp=sharing
- Nếu học viên tốt nghiệp THPT thì học 4 năm.
8. Ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng: (liên thông đại học; tại chức và vừa học vừa làm ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng.
- Nếu học viên đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành thì học 2 - 2,5 năm.
* Danh mục các ngành được liên thông đại học: xem tại đây => https://drive.google.com/file/d/0B2H-BoiKaMQrdU54VEw3aUtlalU/view?usp=sharing
- Nếu học viên tốt nghiệp THPT thì học 4 năm.
9. Ngành ngôn ngữ Anh: (liên thông đại học; tại chức và vừa học vừa làm ngành ngôn ngữ anh).
- Nếu học viên đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành thì học 2 - 2,5 năm.
* Danh mục các ngành được liên thông đại học: xem tại đây => https://drive.google.com/file/d/0B2H-BoiKaMQrdU54VEw3aUtlalU/view?usp=sharing
- Nếu học viên tốt nghiệp THPT thì học 4 năm.


Tuyển sinh lớp liên thông đại học ngành Quản trị văn phòng - Văn thư lưu trữ; ngành Luật và Lớp đại học tại chức, vừa học vừa làm.
Tuyển sinh lớp liên thông đại học ngành Quản trị văn phòng - Văn thư lưu trữ; ngành Luật và Lớp đại học tại chức, vừa học vừa làm
Tuyển sinh lớp liên thông đại học ngành Quản trị văn phòng - Văn thư lưu trữ; ngành Luật và Lớp đại học tại chức, vừa học vừa làm
Tuyển sinh lớp liên thông đại học ngành Quản trị văn phòng - Văn thư lưu trữ; ngành Luật và Lớp đại học tại chức, vừa học vừa làm
Tuyển sinh lớp liên thông đại học ngành Quản trị văn phòng - Văn thư lưu trữ; ngành Luật và Lớp đại học tại chức, vừa học vừa làm
Tuyển sinh lớp liên thông đại học ngành Quản trị văn phòng - Văn thư lưu trữ; ngành Luật và Lớp đại học tại chức, vừa học vừa làm
Tuyển sinh lớp liên thông đại học ngành Quản trị văn phòng - Văn thư lưu trữ; ngành Luật và Lớp đại học tại chức, vừa học vừa làm
Tuyển sinh lớp liên thông đại học ngành Quản trị văn phòng - Văn thư lưu trữ; ngành Luật và Lớp đại học tại chức, vừa học vừa làm
1 comment:

  1. Cho em hỏi liên thông ngành Quản trị văn phòng thì học ở cơ sở nao ở Đồng Nai ạ?

    ReplyDelete

Powered by Blogger.