Tuyển sinh học liên thông ngành Quản trị văn phòng, liên thông ngành Luật và Giáo dục mầm non tại Biên Hòa - Đồng Nai

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2015-2016

A.       Ngành tuyển sinh:

      TT
Ngành đào tạo
       Đối tượng tuyển
Môn thi tuyển
       Thời gian đào tạo
    1
           Luật
        Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành 
     (danh mục đính kèm)
          1. Ngữ văn
          2. Cơ sở ngành
          3. Chuyên ngành
         2,5 – 3 năm (được xác định trên cơ sở học phần và khối lượng đã tích lũy của thí sinh)
    2
         Giáo dục mầm non
          1. Ngữ văn
          2. Cơ sở ngành
          3. Chuyên ngành
    3
          Kế toán
       Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành
          1. Toán
          2. Cơ sở ngành
          3. Chuyên ngành
           
         4        
         Quản trị văn phòng
          1. Ngữ văn
          2. Cơ sở ngành
          3. Chuyên ngành
    5
          Điều dưỡng
           1. Toán
           2. Cơ sở ngành
           3. Chuyên ngành
    6
          Thú y
          1. Sinh
          2. Cơ sở ngành
          3. Chuyên ngành
     7
      Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
          1. Toán
          2. Cơ sở ngành
          3. Chuyên ngành
    8
     Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
          1. Toán
          2. Cơ sở ngành
          3. Chuyên ngành
      TT
      Ngành đào tạo
         Đối tượng tuyển
Môn thi tuyển
         Thời gian đào tạo
      1
         Kế toán
        Tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành (danh mục đính kèm)
          1. Toán
          2. Cơ sở ngành
          3. Chuyên ngành
        1,5 – 2 năm (được xác định trên cơ sở học phần và khối lượng đã tích lũy của thí sinh)
      2
        Quản trị văn phòng
          1. Ngữ văn
          2. Cơ sở ngành
          3. Chuyên ngành
    3
          Điều dưỡng
          1. Toán
          2. Cơ sở ngành
          3. Chuyên ngành
     4
       Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
          1. Toán
          2. Cơ sở ngành
          3. Chuyên ngành
      5
       Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
          1. Toán
          2. Cơ sở ngành
          3. Chuyên ngành
     6
           Thú y
          1. Sinh
          2. Cơ sở ngành
          3. Chuyên ngành

      TT 
   Ngành đào tạo
Đối tượng tuyển/ Môn thi tuyển
      Thời gian đào tạo
        Tốt nghiệp THPT/ bổ túc THPT, TC Nghề trở lên
   Tốt nghiệp đại học
   1
             Luật
      Thi tuyển khối C: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
        Xét tuyển 
       (miễn thi tuyển)
4 – 4,5 năm
2
      Công nghệ Kỹ thuật Công trình xây dựng
      Thi tuyển khối A: Toán, Vật lý, Hóa học
o    Hình thức đào tạo: vừa làm vừa học
o    Thời gian đào tạo: 2,5 - 3 năm
o    Hình thức tuyển: xét tuyển (miễn thi tuyển)   
o    Đối tượng tuyển: đã có ít nhất một bằng đại học phù hợp với ngành tuyển
     TT
      Ngành đào tạo
Điều kiện dự tuyển về văn bằng tốt nghiệp
     1
           Luật
          Tốt nghiệp đại học những ngành tuyển sinh khối A, C, D1
     2
          Ngôn ngữ Anh
Tốt nghiệp đại học những ngành tuyển sinh khối D1
    3
       Công nghệ Kỹ thuật Công trình xây dựng
Tốt nghiệp đại học những ngành tuyển sinh khối A
         - Lưu ý: Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
B. Hồ sơ gồm có:
1.        Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu thống nhất của Trường Đại học Trà Vinh (yêu cầu ghi đầy đủ các thông tin trong phiếu đăng ký dự tuyển);
2.        Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp phù hợp theo từng đối tượng dự tuyển (nếu bằng Trung cấp Hành chánh, Hành chánh Nhà nước, Chính trị Hành chánh do Trường Chính trị cấp yêu cầu thí sinh bổ sung bản sao công chứng bằng THPT/BTTHPT);
3.        02 bản sao công chứng bảng điểm toàn khóa bậc TCCN, TCN, CĐ, CĐN, ĐH;
4.        Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc bảng điểm thi tốt nghiệp các môn văn hóa THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp TC Nghề, CĐ Nghề);
5.        Giấy xác nhận thời gian công tác (nếu có);
6.        Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
7.        Bản sao công chứng giấy khai sinh hoặc giấy chứng minh nhân dân;
8.        02 bì thư có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc của người đăng ký thi tuyển, điện thoại, địa chỉ  email (nếu có);
9.        04 ảnh màu (chụp theo kiểu CMND) cỡ 4 x 6cm, có ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh ở mặt sau ảnh (không kể ảnh đã dán vào phiếu dự tuyển).
C. Quyền lợi học viên: thí sinh trúng tuyển, nhập học được hưởng mọi quyền lợi theo quy định hiện hành (học theo hình thức vừa làm vừa học, tốt nghiệp được cấp bằng hệ vừa làm vừa học, học theo hình thức từ xa, tốt nghiệp được cấp bằng hệ từ xa); được học tập với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, phương pháp sư phạm tốt, thời gian học linh hoạt.
D. Nghĩa vụ học viên: học viên có trách nhiệm chấp hành nội quy của trường và đóng học phí theo qui định.
E. Thời hạn phát hành hồ sơ và thi tuyển:
- Lệ phí hồ sơ và đăng ký dự tuyển: 100.000đ/bộ (thu 1 lần khi phát hành hồ sơ).
- Lệ phí xét tuyển ĐH Văn bằng 2: 200.000/thí sinh.
- Lệ phí thi tuyển: 450.000đ/thí sinh.

Tuyển sinh đại học Luật liên thông tại Biên Hòa - Đồng Nai
Tuyển sinh đại học Luật liên thông tại Biên Hòa - Đồng Nai
Tuyển sinh đại học Luật liên thông tại Biên Hòa - Đồng Nai
Tuyển sinh đại học Luật liên thông tại Biên Hòa - Đồng Nai
Tuyển sinh đại học Luật liên thông tại Biên Hòa - Đồng Nai
Tuyển sinh đại học Luật liên thông tại Biên Hòa - Đồng Nai
Tuyển sinh đại học Luật liên thông tại Biên Hòa - Đồng Nai
Tuyển sinh đại học liên thông ngành Quản trị văn phòng tại Biên Hòa - Đồng Nai
Tuyển sinh đại học liên thông ngành Quản trị văn phòng tại Biên Hòa - Đồng Nai
Tuyển sinh đại học liên thông ngành Quản trị văn phòng tại Biên Hòa - Đồng Nai
Tuyển sinh đại học liên thông ngành Quản trị văn phòng tại Biên Hòa - Đồng Nai
Tuyển sinh đại học liên thông ngành Quản trị văn phòng tại Biên Hòa - Đồng Nai
Tuyển sinh đại học liên thông ngành Quản trị văn phòng tại Biên Hòa - Đồng Nai
Tuyển sinh đại học liên thông ngành giáo dục mầm non tại Biên Hòa - Đồng Nai


No comments

Powered by Blogger.