Lớp nghiệp vụ sư phạm tại Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu

Trung tâm giáo dục thông thái thường xuyên mở các lớp nghiệp vụ sư phạm tại Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu
Những ai đang có ý định theo con đường giảng dạy chuyên nghiệp, hay những ai làm thêm công tác giảng dạy (thỉnh giảng) thì không thể thiếu nghiệp vụ sư phạm.


Lớp nghiệp vụ sư phạm sẽ giúp các thầy cô, anh chị hiểu rõ công tác sư phạm và nâng cao kỹ năng sư phạm.
Chúng tôi tổ chức các lớp nghiệp vụ sư phạm dành cho mọi đối tượng. Có lớp nghiệp vụ sư phạm dành cho Cao đẳng - Đại học. Có lớp nghiệp vụ sư phạm dành cho Trung học chuyên nghiệp và phổ thông. 

Lớp nghiệp vụ sư phạm tại Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu

No comments

Powered by Blogger.