Lớp học và thi chứng chỉ Tin hoc A, B và nâng cao tại Biên Hòa, Đồng Nai

Trung tâm giáo dục thông thái thông báo hàng tháng có mở các lớp học và thi chứng chỉ tin học A, B và nâng cao tại Biên Hòa, Đồng Nai.
Lớp học và thi dành cho mọi đối tượng: học sinh, sinh viên, đặc biệt người đi làm
Lớp học và thi chứng chỉ Tin hoc A, B và nâng cao
Chứng chỉ do trường đại học sư phạm KT TP HCM và các trường đại học danh tiếng cấp có giá trị toàn quốc.
Học viên tham gia học và thi đảm bảo đậu 99%.
Hãy liên hệ để biết thêm chi tiết: 0986571769

Lớp học và thi chứng chỉ Tin hoc A, B và nâng cao tại Biên Hòa, Đồng Nai
Lớp học và thi chứng chỉ Tin hoc A, B và nâng cao tại Biên Hòa, Đồng Nai
Lớp học và thi chứng chỉ Tin hoc A, B và nâng cao tại Biên Hòa, Đồng Nai
Lớp học và thi chứng chỉ Tin hoc A, B và nâng cao tại Biên Hòa, Đồng Nai
Lớp học và thi chứng chỉ Tin hoc A, B và nâng cao tại Biên Hòa, Đồng Nai
Lớp học và thi chứng chỉ Tin hoc A, B và nâng cao tại Biên Hòa, Đồng Nai
Lớp học và thi chứng chỉ Tin hoc A, B và nâng cao tại Biên Hòa, Đồng Nai
Lớp học và thi chứng chỉ Tin hoc A, B và nâng cao tại Biên Hòa, Đồng Nai


No comments

Powered by Blogger.