Lớp Học Nghiệp Vụ Thông Tin Thư Viện Tại Biên Hòa - Đồng Nai


THÔNG BÁO

V/v mở lớp đào tạo ngắn hạn Nghiệp vụ ngành
“Thông tin – Thư viện”
- - - - - o0o - - - - -
I. Mục đích của lớp học
1. Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ đang công tác tại các cơ quan Thông tin Thư viện trong cả nước, hàng tháng Công ty Cổ phần Giáo dục Việt nam mở lớp đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ về nghiệp vụ ngành Thông tin – Thư viện. 

2. Tổ chức thi và cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo 
Lớp Nghiệp Vụ Thông Tin Thư Viện Tại Biên Hòa - Đồng Nai


Lớp Nghiệp Vụ Thông Tin Thư Viện Tại Biên Hòa - Đồng Nai

II. Thời gian học
Dự kiến học 2 tháng (tuần học 3 buổi), có thể rút ngắn xuống còn 1 tháng (tuần học 6 buổi).
Lưu ý: có lớp mới, khai giảng hàng tháng 
III. Đối trượng học
1. Các Cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan Thông Tin – Thư viện.
2. Các cá nhân, tập thể đang làm công tác hành chính trong các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, trường học.../
3. Cá nhân chưa qua đào tạo về Thông tin Thư viện có nhu cầu học để làm trong ngành.
IV. Nội dung Chương trình học
1.Giới thiệu chung về Thông tin- Thư viện (mục đích, ý nghĩa, vai trò của TTTV)
2. Xây dựng Bổ sung và phát triển vốn tài liệu 
3. Biên mục mô tả- Biên mục chủ đề 
4. Phân loại tài liệu - Khung phân loại DDC
5.Tổ chức mục lục và bảo quản tài liệu
6.Hệ thống tìm tin
7. Tra cứu thông tin
8. Công tác với người đọc và dịch vụ thông tin
9. Tổ chức, quản lý hoạt động thông tin-thư viện
10. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thông tin- TV
11. Giới thiệu thư Thư điện tử, thư viện số
Lớp Nghiệp Vụ Thông Tin Thư Viện Tại Biên Hòa - Đồng Nai

V.Giảng viên
Các TS, Ths giàu kinh nghiệm của Trường Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, Trường CĐ Nội Vụ Hà Nội (trước là Trường Văn Thư Lưu trữ TW1).
Kết thúc khoá học, học viên được thi cấp chứng chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo có giá trị vĩnh viễn trên toàn quốc
Lớp Nghiệp Vụ Thông Tin Thư Viện Tại Biên Hòa - Đồng Nai
Lớp Nghiệp Vụ Thông Tin Thư Viện Tại Biên Hòa - Đồng Nai
Lớp Nghiệp Vụ Thông Tin Thư Viện Tại Biên Hòa - Đồng Nai
Lớp Nghiệp Vụ Thông Tin Thư Viện Tại Biên Hòa - Đồng Nai
Lớp Nghiệp Vụ Thông Tin Thư Viện Tại Biên Hòa - Đồng Nai
Lớp Nghiệp Vụ Thông Tin Thư Viện Tại Biên Hòa - Đồng Nai
Lớp Nghiệp Vụ Thông Tin Thư Viện Tại Biên Hòa - Đồng Nai
Lớp Nghiệp Vụ Thông Tin Thư Viện Tại Biên Hòa - Đồng Nai
Lớp Nghiệp Vụ Thông Tin Thư Viện Tại Biên Hòa - Đồng Nai

No comments

Powered by Blogger.