Lời ngỏ

Hôm nay ngày 22 tháng 01 năm 2016 
Tôi lập trang blog này để trình bày những bài viết về giáo dục Việt Nam và thế giới. 
Tôi mong rằng những bài viết mà tôi sưu tầm được sẽ có giúp ích cho mọi người. Đây là tập hợp những bài viết làm giàu thêm tri thức. Tôi mong rằng mọi người đề trở thành nhà thông thái.No comments

Powered by Blogger.